Generalforsamling 2017

Lørdag d. 4.marts 2017 kl. 14.30 afholder, Jdrveteranpanserforening, ordinær generalforsamling.
Sted: Stuehuset på Dyrby Vestergård (Jægerstuen).

INFORMATION FRA BESTYRELSEN:

Der er generalforsamling i vores forening lørdag den 4 marts 2017 på Dyrby. Indkaldelse tilgår snarest.

Vi fra bestyrelsen håber på, at i kommer så mange som muligt så vi kan snakket om vores forening for nuværende og i fremtiden.
Der er også bestyrelsesmedlemmer på valg og 1 nyt bestyrelsesmedlem skal der findes, da Benny Andersen ikke fortsætter i bestyrelsen.

Det er her i har den bedste mulighed for at få taget forslag og emner op, det kan i læse mere om i indkaldelsen, HUSK fristen for indsendelse til formanden.
Der har været en god og til tider frustreret debat ude blandt mange af vores medlemmer og vi kan kun opfordre jer til at komme med forslag til
forbedringer som vi kan og bør tage op på generalforsamlingen og få snakket om.

Som noget nyt, eller måske en genoplivning, ønsker bestyrelsen at alle køretøjsgrupper har klargjort en kort mundtlig præsentation af deres gruppes status og fremtidsplaner.
Selvom vi i bestyrelsen finder det naturligt at det er køretøjsformændene der fremlægger oplæg, består gruppen jo af flere personer og hvis i hellere vil have en anden i gruppen til at femlægge er det også helt ok med os.

Vi ser følgende overskrifter i oplæg:

Køretøjets nuværende status, Hvilken tidsperiode køretøjet fremstår i eller man arbejder hen imod, Forudser man problemer i det kommende år med materiel eller hænder nok i gruppen & Hvordan ser fremtiden ud i gruppen

HVIS en køretøjsgruppe ikke kan deltage med medlemmer på generalforsamlingen bedes de om at fremsende præsentation skriftlig til bestyrelsen senest mandag den 27 februar, så det kan fremlægges på generalforsamlingen. Præsentation skal sendes på Mail til BENNY_AND@MAIL.TELE.DK

Vi glæder os til at se jer og gerne mange af jer.

Bestyrelsen i JDRVP

Der er lukket for kommentarer.