Indmeldelse

Medlemskab af JDRVP:

Som nævnt andetsteds her på hjemmesiden, fordrer et medlemskab af JDRVP ikke at du har en militær baggrund, og/eller erfaring fra arbejde med militære køretøjer. Et medlemskab betyder heller ikke, at man skal føle sig forpligtet til at indgå i en køretøjsgruppe, og i det praktiske arbejde med at restaurere og vedligeholde køretøjer. Enhver er velkommen hos os, hvad enten man gennem et passivt medlemskab blot ønsker at vise sin støtte til foreningen, eller man aktivt ønsker at involvere sig i foreningens aktiviteter, ud fra sine egne interesser og forudsætninger.

Indmeldelse kan ske via nedenstående skema —↓↓

 

  Fornavn/Mellemnavn:

  Efternavn:

  Fødselsdato(6 cifre):

  Adresse:

  Telefon Hjemme:

  Telefon Mobil:

  Din E-mail-adresse:

  (E-mail adresser vises eller udleveres ikke til andre, men er til stor nytte ifm. udsendelse af information fra JDRVP, som primært sker via e-mail)

  Jeg er ansat i Forsvaret:

  Jeg er interesseret i at:

  Jeg har en Fritids-og Ulykkesforsikring:

  For at bruge CAPTCHA skal du installere Really Simple CAPTCHA plugin.

  Kontingentet, som er på kr. 250,00 årligt, bedes overført til: Danske Bank, Reg.nr.: 4925 Konto:4925882518

  Bemærk, at kontingentet er et husstandsmedlemskab, således at alle familiemedlemmer, som er tilmeldt Folkeregisteret på samme adresse, er inkluderede i medlemskabet. Send venligst separat besked til os, om hvilke yderligere navne du ønsker optaget i foreningen.

  Husk, at angive fødselsdato og navn på din indbetaling, da vi ellers kan have problemer med, at skelne mellem indbetalinger.