Site Overlay

Velkommen

Jydske Dragonregiments Veteranpanserforening (JDRVP) blev tidligt i 2004 stiftet af en gruppe lokale entusiaster. På det tidspunkt var foreningens grundlæggende formål afgrænset til, at forsøge at indsamle, restaurere og bevare køretøjer, som havde været i tjeneste ved Jydske Dragonregiment, efter 1945.

JDRVP’s våbenskjold bærer inskriptionen PRIMUS INTER PARES, som direkte oversat betyder, “Først blandt ligemænd”. Dette hentyder til, at JDRVP var den første køretøjsforening af sin art i Danmark. Siden 2004 er vore aktiviteter og vedtægter dog blevet væsentligt udvidede, således at vi i dag også har fokus på køretøjer, som har været benyttet af øvrige, nu nedlagte, jyske og fynske kamptropregimenter.

Det er vores opfattelse, at militære køretøjer også er kulturhistorie. Et udtryk dels for teknisk formåen og tænkning, men også for vekslende militære opgaver og doktriner. Køretøjerne er hver for sig et rullende stykke historie som bør bevares, men som hidtil ikke har fået megen opmærksomhed i Danmark. Konkret vil vi gerne gøre vores bidrag, ved at forsøge at restaurere og bevare udvalgte køretøjer og materielgenstande. Dette har vi blandt gjort ved at være medinitiativtagere til det nu landsdækkende samarbejde, ”Danske Hærhistoriske Museer”, som favner et antal betydende foreninger, samlinger, og museer.

I JDRVP er det dog ikke vores ønske blot at gemme køretøjer af vejen på støvede depoter. Vi deltager i størst muligt omfang i relevante arrangementer og sammenhænge, hvor vi kan præsentere såvel køretøjer, som tidstypisk tilbehør og udrustning.

På trods af at JDRVP som forening er ret ung, har en stor del af vore medlemmer arbejdet med militærhistoriske køretøjer i adskillige år, og har der igennem fået mange erfaringer, og gode kontakter i både ind-og udland, til museer, foreninger og samlinger. En militær baggrund, og/eller erfaring med køretøjer, er dog på ingen måde en forudsætning for at kunne begå sig hos os. Enhver er – uanset baggrund – meget velkommen hos Jydske Dragonregiments Veteranpanserforening.