Site Overlay

Seneste nyheder:

Statusopdateringer udgives på Foreningens Facebook side. De seneste indlæg kan ses herunder.


Jydske Dragonregiments Veteranpanserforening
Jydske Dragonregiments Veteranpanserforening2 weeks ago
En ny weekend, og nye aktiviteter for JDRVP.

Jydske Dragonregiment afholdt i dag jubilarstævne med årgangene 02 og 07. JDRVP støttede arrangementet ved at holde åbent på Dyrby Vestergård, og fremvise materiel og køretøjer.

Ca. 40 interesserede jubilarer besøgte foreningen, med stor spørgelyst, gensynsglæde overfor flere af vore køretøjer, samt ikke mindst udveksling af mange minder og gode historier, som helt tydeligt ikke var blevet ringere med årene.
Jydske Dragonregiments Veteranpanserforening
Jydske Dragonregiments Veteranpanserforening3 weeks ago
Åbent Hus på Dragonkasernen 2022 gav igen megen aktivitet for medlemmerne i JDRVP. Dagen blev startet morgenfriskt 0630 ved vore faciliteter på Dyrby, hvor der efter pakning og klargøring af køretøjer var forskydning til Dragonkasernen. Morgenkaffe og brød blev indtaget i Sørens garage, akkompagneret af Rasmus' briefing om dagens program og opgaver.

I år fik den efterhånden traditionelle kampdemo lidt historisk islæt. Scenariet, som var forberedt til de mange tilskuere, startede, helt i tråd med kasernens ret nye kunstværk, i 1864, levendegjort af en dragon til hest. Flot syn.

JDRVP's historiefortæling, som vi selv havde mulighed for at speake for publikum, tog sit afsæt i 1950'erne, og sluttede i 1990'erne, levendegjort af vores Centurion, M113 og Leopard 1. M113, som er en SAN-udgave, altså en "pansret ambulance", blev endog indsat i demoen for at evakuere en såret.

Efter en lang dag, med dejligt mange gæster, og deriblandt 5 nye medlemmer, var det en træt flok fra JDRVP som returnerede til garagerne.
Jydske Dragonregiments Veteranpanserforening
Jydske Dragonregiments Veteranpanserforening3 weeks ago
Vi er klar til Åbent Hus på Dragonkasernen i dag. Ses vi.? 😊
Jydske Dragonregiments Veteranpanserforening
Jydske Dragonregiments Veteranpanserforening
Jydske Dragonregiments Veteranpanserforening1 month ago
Efter invitation fra Ingeniørregimentet, bidrog JDRVP i dag til Åbent Hus på Skive Kaserne. Utvivlsomt godt hjulpet af dejligt vejr, var både arrangementet som helhed og vores udstilling godt besøgt.

Hovedattraktionerne hos os var helt klart vores Leopard 1 kampvogn, 62.448, som er veteran fra Operation Bøllebank og også bl.a SFOR-missionen på Balkan, samt vores EAGLE 1, 64.788, som ligeledes har laaang historie fra missoner på Balkan, og i Irak og Afghanistan.

Men selv den lille GD 240, 58.269, som lidt ydmygt var klemt inde mellem hovedpersonerne, kan fortælle historie. På de vedlagte fotos ses den i tjeneste tilbage i 2009 hos MECINFCOY i Kosovo, udsendt af Jydske Dragonregiment.

Tak til værter og gæster, og til vore medlemmer som endnu en gang stillede op. En særligt stor tak dog til Mads' mor for en fremragende kage til eftermiddagskaffen 👍😊
Jydske Dragonregiments Veteranpanserforening
Jydske Dragonregiments Veteranpanserforening2 months ago
En af aktiviteterne på weekendens skruedag i JDRVP var en "familiesammenføring". Vi har netop fået overdraget en endog særdeles fin M113 G4, som vi er meget glade for. Dermed er vi nu i stand til at præsentere 3 generationer af M113-familien, som, i vidt forskellige funktioner, har været anvendt af den danske hær, siden midt i 60'erne - M113A1, M113 G3 og M113 G4.

Vores 113A1, som på det vedlagte foto er opstillet til venstre, og er i SAN (sanitets)udgave, er fuldt restaureret og funktionsduelig. Medlemmer af vores A1-gruppe ses på et foto nysgerrigt inspicere det nye familiemedlem 😊

G3, som er opstillet i midten, venter på at medlemmer, som er tilknyttet gruppen omkring den, her i efteråret returnerer fra international tjeneste. Netop dette G3-eksemplar har været anvendt på internationale operationer i Irak. Så når gruppen omkring den igen er samlet vil arbejdet blive genoptaget, mhp. at restaurere den til fuld Irak-konfiguration, inkl. tillægspanser, cupola, korrekt bemaling osv.

Er du interesseret i at følge vores arbejde - eller evt. deltage i det - så besøg os meget gerne på en af vore skruedage.

Vil du vide mere om M113-familien generelt, så kig på https://www.armyvehicles.dk/m113family.htm