Site Overlay

Vores materiel

Vores materiel

Helt grundlæggende, skal det bemærkes, at JDRVP som udgangspunkt ikke selv ejer køretøjer og materiel. De køretøjer som vi restaurerer og forvalter, er fast udlånt til os, af primært Nationalmuseet eller Forsvaret selv.

I JDRVP’s vedtægter er anført, at vi i beskæftiger os med, “…at indsamle, restaurere, vedligeholde og bevare militærhistoriske køretøjer, materiel og effekter, som har været benyttet ved Jydske Dragonregiment…” m.v. Den formulering sætter meget vide rammer for hvad JDRVP kunne rumme af køretøjer og materielgenstande. Så vide rammer, at de, i yderste konsekvens, ikke ville kunne rummes i de faciliteter, som det er realistisk muligt og hensigtsmæssigt, at vi, som hjemmeboende på et af Forsvarets etablissementer, kan forventes at have til rådighed. Desuden er vi jo én af flere “garnisionsnære” køretøjsforeninger i Danmark, og i regi af Danske Hærhistoriske Museer er det hensigten, at man, med summen af de tilknyttede foreningers køretøjer og materiel, samlet set, kan fremvise en meget stor del af de køretøjer, som har præget Hærens historie i Danmark.

Vi har i JDRVP derfor valgt, at fokusere på nogle udvalgte historiske perioder, og har også indenfor disse perioder fokuseret på udvalgte køretøjer, som har speciel relevans for os.

Brigadetiden. Den danske Brigade i Tyskland er en spændende historisk periode, og Jydske Dragonregiment var meget involveret i brigadens tjeneste i Tyskland. Et par af de meget store restaureringsprojekter, som vi i JDRVP enten er i gang med, eller har planlagt – Staghound III og Humber Scout Car – passer ind i denne periode. På vores ønskeliste er yderligere et amerikansk halvbæltekøretøj (M5), en jeep (Willys MB / Ford GPW), samt en Nimbus motorcykel.

Den kolde Krig. Efter afslutningen af 2. verdenskrig, og til Sovjetunionens fald i 1991, var Hærens virke styret af Danmarks rolle i Den kolde Krig. Med vores samling vil vi gerne kunne vise nogle klip fra perioden, specielt med fokus på Jydske Dragonregiments historie. En stor del af de køretøjer vi allerede har i drift i JDRVP, er knyttet til denne periode.

Internationale operationer (INTOPS). Jydske Dragonregiment har spillet en stor rolle i samtlige INTOPS-opgaver, som Hæren har leveret bidrag til, siden Den kolde Krigs afslutning. Til at illustrere denne indsats, har vi p.t. vores “Bøllebank” Leopard 1, “QRF-Berger” Leopard 1 bjærgningsvogn, EAGLE 1, KFOR GD 240. Alle køretøjer har lang dokumenteret INTOPS-historie, med speciel relevans for JDR.

Bæltekøretøjer

Hjulkøretøjer

Øvrigt materiel