Site Overlay

MAN 8

I JDRVP, har vi gennem nogen tid kigget efter et passende køretøj, til bl.a. at trække vores 120 mm tung morter. Længe gik tankerne i retning af en UNIMOG 416, men disse er dels vanskelige at finde, og desuden ville vi gerne se, om det kunne lade sig gøre at finde et køretøj med dokumenteret “JDR-relevans”. Og det kunne det heldigvis. Efter noget detektivarbejde, og en velmotiveret ansøgning, fik vi, ultimo 2015, overført en MAN 8, som der her er vedlagt fotos af. Et foto fortæller jo langt fra alt, og giver ej heller i dette tilfælde det fulde billede. Fra denne MAN 8 historik kan fremhæves, at den, siden indfasning i 1987, indledningsvis gjorde tjeneste ved Kongens Jydske Fodregiment, og siden da ved Jydske Dragonregiment, med bl.a. 2 udsendelser til internationale operationer, ved hhv. DANSQN og KFOR.

Vi har nu lavet et direktiv, for køretøjets istandsættelse og drift, til den arbejdsgruppe, som har samlet sig om vognen. Direktivet er faseopdelt, således, at gruppen indledningvis tager fat i de nødvendige arbejder, som skal løses for at få vognen synet, og derefter, ud fra tilgængeligt materiale, får den til kosmetisk  at fremstå, så den repræsenterer en relevant historisk periode.