Site Overlay

Staghound Mk. III

JDRVP’s Staghound Mk. III er et af foreningens særdeles store, men også særdeles spændende projekter. Køretøjet havde, før det blev overdraget i vores varetægt, i flere år stået som udendørs udstillingskøretøj på Hærens Kampskole, og følgeligt lidt voldsomt under vind og vejr. Det var derfor kraftigt angrebet af rust og tæringer flere steder. Det har dog ikke afskrækket en gruppe entusiaster i JDRVP, som arbejder intensivt på, at bringe køretøjet tilbage i køreklar stand.  

Staghound III er et meget interessant køretøj. Det oprindelige afsæt for køretøjet var udviklingen af den amerikanske T17E1 panservogn, under 2. verdenskrig. Engelske versioner af dette køretøj blev, under krigen, taget i brug under navnet Staghound, og Staghound III var benævnelsen for en version med den amerikanske T17E1 undervogn, udrustet med tårnet fra den britiske Crusader kampvogn. Som et kuriosum kan nævnes, at der ifm. adskillelsen af køretøjet, blev fundet hylstre fra engelsk håndvåbenammunition, under tårngulvet.

Der blev under 2. verdenskrig angiveligt ialt kun produceret 32 eksemplarer af Staghound III. Det formodes, at ialt 8 af disse specielle køretøjer i 1946 blev taget i brug af den danske hær – og også af Jydske Dragonregiment – hvor de var i tjeneste indtil 1953. Efter vores bedste vidende, findes der i hele verden i dag kun 3 bevarede eksemplarer af Staghound III – og det ene eksemplar altså ved JDRVP.