Site Overlay

Mortérgruppen

JDRVP’s mortérgruppes aktiviteter, centreres endnu om foreningens 120 mm tung mortér. Mortéren er fuld funktionsdygtig, og har bl.a. deltaget i skarp skydning, ifm. HKIC’s Åben Hede arrangement i Oksbøl. Endvidere har gruppe givet prøver påMere….Mortérgruppen

IFLA Container

IFLA – en mobil værkstedskarrosse for elektronikmekanikere, til kampvogn Leopard 1 A5. Værkstedet bruges til at afprøve og reparere komponenterne i tårninstallationerne på kampvognen. Værkstedet stod efter leveringen til Regimentsværkstedet ved JDR i sommeren 1994, fast opstillet på Dragonkasernen.Mere….IFLA Container