Site Overlay

Mortérgruppen

JDRVP’s mortérgruppes aktiviteter, centreres endnu om foreningens 120 mm tung mortér. Mortéren er fuld funktionsdygtig, og har bl.a. deltaget i skarp skydning, ifm. HKIC’s Åben Hede arrangement i Oksbøl. Endvidere har gruppe givet prøver påMere….Mortérgruppen