Site Overlay

Leopard 1 QRF Berger

JDRVP’s Leopard 1 bjærgningsvogn, 64.111,  er det køretøj, som vi nok i længst tid har måttet vente på at få mulighed for at restaurere. Først efter flere kringlede forhandlinger og forhalinger, med unødvendig lang ventetid, hvor vognen, efter at være blevet kasseret fra operativt virke, henstod miserabelt på Sjælland, lykkedes det endelig at få den i hus. 64.111 – i daglig tale ofte omtalt som “QRF Berger’en” – er et meget interessant køretøj, med en lang, dokumenteret historie, fra flere internationale operationer.

Restaureringsopgaven på køretøjet er meget stort, men er forankret i en gruppe, som dels har stor generel viden om køretøjet, men som også selv har kørt vognen, og bl.a. klargjort den til udsendelse til Afghanistan. Vedlagt er fotos af den, som den så ud da vi modtog den, samt fra SFOR 10 i 1999, og ISAF 5 i 2008.