Site Overlay

M41 DK-1

JDRVP’s M41 DK-1 var foreningens andet køretøj, og tilgik samlingen i april 2004. Kampvognen er permanent udlånt til JDRVP af Statens Forsvarshistoriske Museum (Tøjhusmuseet), og havde, da vi modtog kampvognen, stået opmagasineret længe i en hangar på flyvestation Tirstrup. Vognen kunne starte og køre ved overtagelsen, men var i en sølle forfatning, og langt fra komplet, idet en hel del komponenter og udstyr manglede, både indvendigt og udvendigt.

Vognen gennemgik i perioden fra 2004 til 2007 en total istandsættelse. De manglende dele blev fremskaffet, og den står nu 100 % komplet, med værktøj, attrapammunition, radiogrej og udrustning. Den er malet og udrustet, som M41 DK-1 så ud, da de var i tjeneste ved JDR’s opklaringseskadroner.

Hvis du er interesseret i at høre mere om foreningens M41 DK-1, eller om JDRVP’s M41-gruppe, så kontakt Steen Hoff eller Rasmus McCaffrey.