Site Overlay

M41 Walker Bulldog

53 stk. M41 Walker Bulldog blev anskaffet til den danske hær i 1962, som afløsning bla. for de tidligere anvendte M24 kampvogne. Disse oprindelige M41 Walker Bulldog blev i perioden 1985-1987 opgraderet til M41 DK1 standard. Denne ombygning indebar store ændringer på kampvognen, bl.a. udskiftning af den originale 6-cylindrede, luftkølede, benzinmotor, til fordel for en vandkølet dieselmotor.

I forbindelse med at vi i flere omgange har udstillet vores M41 DK1 – som også er beskrevet her på hjemmesiden – har specielt tidligere tjenestegørende ved opklaringseskadroner spurgt til “den gamle Bulldog” – M41 Walker Bulldog. Svaret har hidtil været, at en sådan findes desværre ikke længere i Danmark. Men det gør den nu. I samarbejde med bl.a. Statens Forsvarshistoriske Museum og Hærens Kampskole, lykkedes det i udlandet, at finde et eksemplar af M41 Walker Bulldog. Den gamle Bulldog blev leveret til JDRVP ultimo 2011, og restaureringsarbejdet på vognen er indledt.

Hovedkomponenterne på vognen er tæt på det originale afsæt, men da vognen var delvist demilitariseret, kræver den stadig en ret stor indsats. Bestræbelserne vil gå på, at få den ført så tæt som muligt på den stand, og det udseende, som en Bulldog havde, da den gjorde tjeneste ved en af JDR’s opklaringseskadroner.

Er du interesseret i at høre mere om vores Bulldog, eller interesseret i at indgå i arbejdet på vognen, så kontakt Steen Hoff ved JDRVP.